تحقیق و توسعه فرآیند و توسعه مسیر جدید

سنتز سفارشی و قرارداد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه فرآیند و توسعه مسیر جدید

تیم توسعه شیمیایی ما، شامل بیش از دانشمندان 50 در کشورهای ما، بیش از انتظارات حتی در پروژه های چالش برانگیز است. کار در آزمایشگاههای پیشرفته که مجهز به آخرین ابزار و ابزارهای تحلیلی هستند، ما به طور موثر مسیر جست وجوی، توسعه سریع فرآیند، بهینه سازی شرایط واکنش برای افزایش مواد مورد نیاز برای آزمایشات پیش از موعد و یا تولید در مقیاس بزرگ را انجام می دهیم.

با پشتیبانی تیم متخصص تحلیلگران، مهندسان شیمی و متخصصین QA، ما به سرعت و به طور موثر فرایندهای تولید مقیاس پذیر را برای برآورده ساختن نیازهای خود آماده می کنیم.